Trước Khi Cái Chết Chia Lìa Đôi Ta

Trước Khi Cái Chết Chia Lìa Đôi Ta

Đang cập nhật
Nhà Yang và Kim từng là hai công ty xây dựng đối địch nhau, vì tiền bạc và danh dự mà chém giết không ngừng. Nhưng một công ty mới đã xen vào cuộc chiến, và bây giờ uy nghiêm của cả hai nhà đều đang bị đe dọa. Việc này buộc hai nhà phải thành lập một liên minh được bảo toàn bằng cuộc hôn nhân sắp đặt giữa các con của họ, Hyejin và Moogahng! Tuy nhiên, những tổn thương trong quá khứ của Hyejin đ...
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Hoàn thành
Cập Nhật: 8 năm trước
Lượt Xem: 24051
Theo Dõi: 25
4.00/5 (8 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!
Quảng cáo