Tiến Hóa Cuồng Triều

Tiến Hóa Cuồng Triều

Đang cập nhật

Sau khi Đoạn Phi ở kiếp trước chết đi thì không ngờ lại trọng sinh về 20 năm trước, ngay trước mấy tiếng then chốt khi tai họa tiến tới. Chuyện mà 20 năm qua Đoạn Phi hối hận cuối cùng cũng có thể cứu vãn, lợi dụng kiến thức của kiếp trước để trang bị bản thân của hiện tại thật tốt, Đoạn Phi khi có được tiến hóa thì không ngừng nâng cao sức mạnh của mình. Một Đoạn Phi vốn chỉ sống tạm bợ ở k...

Nhóm dịch: Team Kitoon
Tình Trạng: Hoàn thành
Cập Nhật: 3 năm trước
Lượt Xem: 68937
Theo Dõi: 122
4.00/5 (28 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!
Quảng cáo