Tiệm Bánh Của Thiên Quỷ

Tiệm Bánh Của Thiên Quỷ

Tiệm Bánh Thiên Quỷ

Đã nhiều thập kỷ trôi qua kể từ khi anh ta bắt đầu cai trị Nhật Nguyệt với tư cách là Thiên Quỷ, nhưng bây giờ anh ta đã trở lại thế giới ban đầu của mình! Bây giờ anh ấy đã trở về, anh ấy bắt đầu giúp đỡ cha mình với tiệm bánh của mình. Sử dụng kỹ năng Mind's Eye, anh ấy khám phá ra các công thức nấu ăn trong khi sử dụng, cải cách cơ thể để tối ưu hóa việc nhào bột. Người mạnh nhất ở thế gi...

Nhóm dịch: Team 3S
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 2 trước
Lượt Xem: 88076
Theo Dõi: 986
4.68/5 (539 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!
Quảng cáo