The Dungeon Master

The Dungeon Master

Đang cập nhật

Nhân vật chính của chúng ta " Oh ju-yoon" một dạng người điển hình có thể thấy ở đâu,mỗi ngày đều làm bán thời gian, rồi anh chết do một tai nạn, nhưng vì lòngtốt của anh, anh được gửi sang thế giới khác sống một cuộc đời mới, tuy nhiên lương lai của anh không phải là anh hùng cũng chẳng phải pháp sư mà là ..... Channel Youtube của Bạn Dịch: http://youtube.com/c/FrWitherTruyenTranhOnline Vào...

Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 8 năm trước
Lượt Xem: 36332
Theo Dõi: 56
4.33/5 (3 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!
Quảng cáo