Regina Lena - Gửi Người Không Được Tha Thứ

Regina Lena - Gửi Người Không Được Tha Thứ

Đang cập nhật

“tôi sẽ cho ông một cơ hội. một cơ hội để được tôi tha thứ”. người cha ấy đã bán đi chính con gái mình. và cô con gái ngỡ đã yên giấc dưới địa ngục đó nay đã trở lại. trong một đế chế mà sự sống và diệt vong lẫn lộn. lena rubel bé nhỏ đã được định sẵn cái chết như vật hiến tế cho cha mình. nhưng sáu năm sau, cô gái mà mọi người tưởng rằng đã không còn trên cõi đời này lại quay trở về. tháo b...

Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 2 trước
Lượt Xem: 15161
Theo Dõi: 16
5.00/5 (1 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!
Quảng cáo