Nhà hàng thế giới ngầm

Nhà hàng thế giới ngầm

Underworld Restaurant

“8, 8, 8, 8,2 tỷ?!” Tòa nhà 8,2 tỷ bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời của cậu sinh viên!! Hành vi của những khách hàng đến nhà hàng là đáng ngờ, và họ chỉ nói những điều không rõ…… . diễn ra ngay trung tâm Seoul Một câu chuyện cảm động lạnh sống lưng. Mỗi đêm từ mười một giờ đến một giờ. Nhà hàng Jeoseung hiện đang mở cửa! Nhà hàng thế giới ngầm đã mở cửa!

Nhóm dịch: DEUXX
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 1 trước
Lượt Xem: 6127
Theo Dõi: 41
4.78/5 (9 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!