Người Chơi Hồi Quy

Người Chơi Hồi Quy

Kí Ức; Memorize

Một người đang ông đánh mất tất cả Một sức mạnh toàn năng, [Zero Code] được nắm giữ trong tay anh ta. “Người chơi Kim Su Hyun, bạn có thực sự muốn quay ngược thời gian không?” “Tôi muốn quay lại 10 năm. Vào lúc tôi mới đến đây. ”

Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 1 trước
Lượt Xem: 51687
Theo Dõi: 258
4.53/5 (30 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!
Quảng cáo