Người Bất Tử - Zomgan

Người Bất Tử - Zomgan

Thây Ma Zoomgan

Hành trình của cậu bé bất tử chỉ muốn chết - On Mirae, nhưng để có thể chết, cậu phải khôi phục nền văn minh nhân loại.. Rồi một ngày, một đội tử đã đứng trước mặt cậu đưa ra một đề nghị. ‘Giết cậu, được thôi, thế thì cùng tôi xây dựng lại xã hội loài người’ Muốn chết, thế thì phải cứu mọi người. Main thông minh bá đạo nói chung là hay nhá anh em! 

Nhóm dịch: Team 3S
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 1 trước
Lượt Xem: 31612
Theo Dõi: 201
3.97/5 (103 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!