Lang Thành

Lang Thành

Đang cập nhật
Một thế giới… nơi loài sói và loài người cùng song song tồn tại. Con người, được gọi là những pháp sư hay phù thuỷ, còn đối với bộ tộc sói, họ là những ‘’Kẻ giao ước Ánh trăng’’. ‘’Suối Trăng’’ là cội nguồn sức mạnh tạo nên khế ước giữa loài người và loài sói, giữa ‘’thế giới vật chất’’ và ‘’thế giới vĩnh hằng’’. Những con sói sở hữu ‘’Suối Trăng’’ sẽ có được sức mạnh quét sạch mọi kẻ thù cản b...
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Hoàn thành
Cập Nhật: 9 năm trước
Lượt Xem: 2221
Theo Dõi: 2
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!