Hồi Quy Trở Lại Thành Kẻ Vô Dụng

Hồi Quy Trở Lại Thành Kẻ Vô Dụng

Hồi Quy Vô Giá Trị

Một học sinh trung học bình thường, Lee Sungmin, đã bị triệu hồi tới một thế giới mang tên “Eria”. Dù không có tài năng hay sức mạnh gì, cậu cũng đã trụ qua được cả vài chục năm, nhưng rồi cuối cùng lại vẫn phải chết thê thảm. Tuy nhiên, trước khi chết, do tình cờ đạt được “Đá tiền kiếp” mà cậu đã có được cơ hội hồi quy lại về kiếp trước. Sống lại cuộc đời bất tài vô dụng, không thể tiếp cận...

Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 1 trước
Lượt Xem: 23075
Theo Dõi: 73
3.67/5 (3 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!
Quảng cáo