Hậu Duệ Phái Mao Sơn

Hậu Duệ Phái Mao Sơn

Hậu Duệ Mao Sơn

Vì ngẫu nhiên đạt được cuốn <MAO SƠN ĐỒ CHÍ> mà Trương Quốc Trung mở được cánh cửa bước vào phép thuật của phái Mao Sơn. Từ trừ quỷ trấn tà cho đến tìm kiếm và khám phá những điều kì bí, bước lên nhiều khu vực, lợi dụng thuật pháp của Mao Sơn phá giải bí ẩn đã ngủ sâu ngàn năm.

Nhóm dịch: Team 3S
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 3 tuần trước
Lượt Xem: 19877
Theo Dõi: 53
4.91/5 (22 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!
Quảng cáo