Đại Thần Giáng Thế

Đại Thần Giáng Thế

Đang cập nhật
Những huyền thoại và truyền thuyết được phong ấn đã sống lại. Một thế giới nơi tất cả các vị thần và rồng đã được giải phóng, và ma quỷ và tai đã xâm nhập trở lại. Con người tỉnh thức. Sự xuất hiện của một anh hùng. Một thời kỳ nguyên thần thoại mới đã bắt đầu. Câu chuyện này là một câu chuyện kể về chiến tranh và tình yêu của những anh hùng thời đại này sống trong một thời nguyên thần thoại mớ...
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Hoàn thành
Cập Nhật: 6 năm trước
Lượt Xem: 2550
Theo Dõi: 4
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!