Đại Chu Tiên Lại

Đại Chu Tiên Lại

Đang cập nhật

Xuyên việt qua thế giới Tiên hiệp, nơi mà yêu mị khắp nơi, quần ma loạn vũ, Lý Mộ ban đầu thực sự chỉ an ổn sống qua ngày, nhưng tiểu hồ ly mà hắn vô tình cứu được lại đột nhiên mở miệng nói tiếng người, rằng nó muốn lấy thân báo đáp...Đây là câu chuyện về một thanh niên hiện đại xuyên việt tới thế giới Tiên hiệp, trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa.

Nhóm dịch: Team 3S
Tình Trạng: Hoàn thành
Cập Nhật: 1 tuần trước
Lượt Xem: 145523
Theo Dõi: 490
4.63/5 (328 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!
Quảng cáo