Cứu Rỗi Cuộc Đời Công Tước

Cứu Rỗi Cuộc Đời Công Tước

Đang cập nhật

Tôi chuyển sinh vào một cuốn tiểu thuyết và trở thành phụ tá cho boss cuối của câu chuyện. Trùm cuối sẽ chết trong tiểu thuyết, nhưng chỉ sau khi thế giới sụp đổ. Điều gì sẽ xảy ra nếu trùm cuối không lầm đường lạc lối? Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng cứu rỗi trùm cuối trước khi quá muộn!

Nhóm dịch: Team 3S
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 2 tuần trước
Lượt Xem: 21280
Theo Dõi: 132
4.75/5 (97 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!
Quảng cáo