Cùng Nàng Thống Trị Tam Giới

Cùng Nàng Thống Trị Tam Giới

Vợ tôi và tôi thống trị Tam giới

Ma Tôn lận thiên hồng đã đọc thân mấy vạn năm mới thoát khỏi đọc thân mới phát hiện ra người vợ của mình chính là đế hậu đã bị hắn đánh bại 10 vạn năm trước mà tôn đã giấu kín thân phận thật để Không bị nàng giết chết...

Nhóm dịch: Team Kitoon Edit Ngu
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 1 trước
Lượt Xem: 55135
Theo Dõi: 365
4.61/5 (210 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!