Chuyển Sinh Thành Tộc Trưởng Thời Kì Đồ Đá

Chuyển Sinh Thành Tộc Trưởng Thời Kì Đồ Đá

Đang cập nhật

Tô Bạch, một tiểu thuyết gia nổi tiếng, bị rơi từ một vách đá. Sau đó, anh ta chuyển sinh sang một thế giới khác, xã hội nguyên thủy, và sử dụng hệ thống hỗ trợ hàng ngày và kiến ​​thức của xã hội hiện đại, anh đã dẫn dắt bộ lạc nguyên thủy thoát khỏi nghèo đói và biến nó thành một nền văn minh tiên tiến! 

Nhóm dịch: Team 3S
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 2 trước
Lượt Xem: 44537
Theo Dõi: 501
4.56/5 (251 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!