Cậu Bé Shotgun

Cậu Bé Shotgun

Shotgun Boy
Han Gyu-Hwan là một cậu bé bị bắt nạt ở trường, và con giun xéo lắm cũng quằn, cậu sử dụng một khẩu shotgun để giải quyết mọi chuyện ....
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Hoàn thành
Cập Nhật: 2 trước
Lượt Xem: 10645
Theo Dõi: 9
5.00/5 (3 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!
Quảng cáo