Bắt Đầu Thổ Lộ Mỹ Nữ Sư Tôn

Bắt Đầu Thổ Lộ Mỹ Nữ Sư Tôn

Đang cập nhật

Bắt đầu thổ lộ mỹ nữ sư tôn, thất bại sẽ biến thành chó vĩnh viễn? Trương dật thu hoạch được thiên mệnh hệ thống, thức tỉnh chí tôn Thánh thể, chỉ cần công lược hậu cung muội tử, liền có thể không ngừng mạnh lên! Lãnh diễm sư tôn, vũ mị nữ đạo trưởng, ngốc manh sư muội, công chúa ốm yếu, thanh thuần Thánh nữ...... Đối mặt ngàn vạn mỹ nữ, trương dật sinh không thể luyến: Thả ta ra! Đây không ...

Nhóm dịch: Team Kitoon
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 1 trước
Lượt Xem: 32852
Theo Dõi: 130
4.29/5 (34 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!