Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

Hành Trình Tu Tiên
Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt...
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Hoàn thành
Cập Nhật: 2 ngày trước
Lượt Xem: 131656
Theo Dõi: 126
4.83/5 (12 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!
Quảng cáo